Navigace

Obsah

2014

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014  
   
Rozpočtové příjmy za rok 2014  
1111   daň s příjmu fyzických osob ze závislé činnosti         202 000,00 Kč
1112   daň s příjmu fyzických osob ze SVČ             3 000,00 Kč
1113   daň s příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů           25 000,00 Kč
1121   daň s příjmu právnických osob         250 000,00 Kč
1211   daň s přidané hodnoty         550 000,00 Kč
1340   svoz komunálního odpadu           65 000,00 Kč
1341   poplatky ze psů             2 000,00 Kč
1351   odvod z  loterií             5 000,00 Kč
1511   daň z nemovitostí         138 000,00 Kč
4112   neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu           55 000,00 Kč
paragraf  
1031   lesní hospodářství - pěstební činnost (prodej dřeva), tř. 2         550 000,00 Kč
2310   pitná voda (vodné), tř 2           70 000,00 Kč
2321   kanalizace - odvod a čištění odpadních vod, tř. 2           18 000,00 Kč
3613   příjmy z pronájmu nemovitostí, tř. 2               200,00 Kč
3725   využívání a zneškodňování komunálního odpadu, tř. 2           10 000,00 Kč
6310   obecné příjmy, tř. 2             9 000,00 Kč
celkem rozpočtové příjmy za rok 2014      1 952 200,00 Kč
   
Rozpočtové výdaje za rok 2014  
1031   lesní hospodaření - pěstební činnost, tř. 5         300 000,00 Kč
2212   silnice - údržba, tř. 5           45 000,00 Kč
2310   pitná voda - vodovod (rozbor vody, oprava, údržba), tř. 5         100 000,00 Kč
2321   odvádění a čištění odpadních vod, tř. 5           20 000,00 Kč
2321   odvádění a čištění odpadních vod – investiční výstavba, tř. 6         450 000,00 Kč
3319   kulturní záležitosti (kronika , tisk), tř. 5             3 000,00 Kč
3392   zájmová činnost v kultuře + KD, tř. 5           50 000,00 Kč
3399   sbor pro občanské záležitosti, tř. 5           30 000,00 Kč
3419   ostatní tělovýchovná činnost, tř. 5             6 000,00 Kč
3613   nebytové hospodářství - prodejna -provoz, tř. 5           60 000,00 Kč
3631   veřejné osvětlení, rozhlas (el. energie, opravy, údržba), tř. 5           80 000,00 Kč
3722   sběr a svoz komunálního odpadu, tř. 5         100 000,00 Kč
3745   péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, tř. 5           65 000,00 Kč
5512   požární ochrana - nákup výzbroje, tř. 5           15 000,00 Kč
6112   zastupitelstvo obce mzdy poslanců, tř. 5         200 000,00 Kč
6171   Činnost místní správy celkem, tř. 5         300 200,00 Kč
6310   výdaje z finančních operací, tř. 5             8 000,00 Kč
                       -   Kč
celkem rozpočtové příjmy za rok 2014      1 832 200,00 Kč
   
Financování:  
8124   Splátka úvěru v bance         120 000,00 Kč