Navigace

Obsah

2015

 

  ROZPOČT OBCE NA ROK 2015  
   
Rozpočtové příjmy za rok 2015  
daň s příjmu fyzických osob ze závislé činnosti       232 000,00 Kč
daň s příjmu fyzických osob ze SVČ          3 000,00 Kč
daň s příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů        30 000,00 Kč
daň s příjmu právnických osob       282 000,00 Kč
daň s přidané hodnoty       600 000,00 Kč
svoz komunálního odpadu        65 000,00 Kč
poplatky ze psů          2 000,00 Kč
odvod z  loterií          5 000,00 Kč
daň z nemovitostí       150 000,00 Kč
neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu        55 000,00 Kč
lesní hospodářství - pěstební činnost (prodej dřeva)       550 000,00 Kč
pitná voda (vodné)        70 000,00 Kč
kanalizace - odvod a čištění odpadních vod        18 000,00 Kč
příjmy z pronájmu nemovitostí             200,00 Kč
využívání a zneškodňování komunálního odpadu        10 000,00 Kč
obecné příjmy        10 000,00 Kč
celkem rozpočtové příjmy za rok 2015    2 082 200,00 Kč
   
Rozpočtové výdaje za rok 2015  
lesní hospodaření - pěstební činnost       330 000,00 Kč
silnice - údržba        30 000,00 Kč
oprava chodníků       200 000,00 Kč
pitná voda - vodovod (rozbor vody, oprava, údržba)       100 000,00 Kč
odvádění a čištění odpadních vod        20 000,00 Kč
odvádění a čištění odpadních vod – investiční výstavba       230 000,00 Kč
kulturní záležitosti (kronika , tisk)          3 000,00 Kč
zájmová činnost v kultuře + KD       120 000,00 Kč
sbor pro občanské záležitosti        40 000,00 Kč
ostatní tělovýchovná činnost          6 000,00 Kč
nebytové hospodářství - prodejna -provoz        60 000,00 Kč
veřejné osvětlení, rozhlas (elektrická energie, opravy, údržba, rozšíření)        80 000,00 Kč
sběr a svoz komunálního odpadu       100 000,00 Kč
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň        65 000,00 Kč
požární ochrana - nákup výzbroje        40 000,00 Kč
zastupitelstvo obce mzdy poslanců       230 000,00 Kč
Činnost místní správy celkem       300 200,00 Kč
výdaje z finančních operací          8 000,00 Kč
finanční vypořádání z minulých let                    -   Kč
celkem rozpočtové příjmy za rok 2015    1 962 200,00 Kč
   
Splátka úvěru v bance       120 000,00 Kč