Navigace

Obsah

2016

 

ROZPOČET OBCE KRTOV NA ROK 2016  
   
Rozpočtové příjmy za rok 2016  
daň s příjmu fyzických osob ze závislé činnosti        250 000,00 Kč
daň s příjmu fyzických osob ze SVČ            3 000,00 Kč
daň s příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů          30 000,00 Kč
daň s příjmu právnických osob        290 000,00 Kč
daň s přidané hodnoty        630 000,00 Kč
svoz komunálního odpadu          65 000,00 Kč
poplatky ze psů            2 000,00 Kč
odvod z  loterií            5 000,00 Kč
správní poplatky              200,00 Kč
daň z nemovitostí        150 000,00 Kč
neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu          55 000,00 Kč
lesní hospodářství - pěstební činnost (prodej dřeva)        520 000,00 Kč
pitná voda (vodné)          72 000,00 Kč
kanalizace - odvod a čištění odpadních vod          18 000,00 Kč
příjmy z pronájmu nemovitostí              200,00 Kč
využívání a zneškodňování komunálního odpadu          10 000,00 Kč
obecné příjmy          14 000,00 Kč
celkem rozpočtové příjmy za rok 2016     2 114 400,00 Kč
   
Rozpočtové výdaje za rok 2016  
lesní hospodaření - pěstební činnost        300 000,00 Kč
lesní hospodaření – investiční činnost        200 000,00 Kč
silnice - údržba          30 000,00 Kč
pitná voda - vodovod (rozbor vody, oprava, údržba)        100 000,00 Kč
odvádění a čištění odpadních vod          20 000,00 Kč
odvádění a čištění odpadních vod – investiční výstavba        255 200,00 Kč
vodní díla v zemědělské krajině            5 000,00 Kč
kulturní záležitosti (kronika , tisk)          10 000,00 Kč
zájmová činnost v kultuře + KD        100 000,00 Kč
sbor pro občanské záležitosti          40 000,00 Kč
ostatní tělovýchovná činnost            6 000,00 Kč
nebytové hospodářství - prodejna -provoz          50 000,00 Kč
veřejné osvětlení, rozhlas (el. energie, opravy, údržba, rozšíření)          60 000,00 Kč
komunální služby – územní rozvoj          50 000,00 Kč
sběr a svoz komunálního odpadu        100 000,00 Kč
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň        100 000,00 Kč
požární ochrana - nákup výzbroje          30 000,00 Kč
zastupitelstvo obce mzdy poslanců        230 000,00 Kč
Činnost místní správy celkem        300 200,00 Kč
výdaje z finančních operací            8 000,00 Kč
finanční vypořádání z minulých let                     -   Kč
celkem rozpočtové výdaje za rok 2016     1 994 400,00 Kč
   
Splátka úvěru v bance        120 000,00 Kč
   
  2 114 400,00 Kč