Navigace

Obsah

Návrh rozpočtu na rok 2019      
  schválený rozpočet očekávané plnění návrh rozpočtu
Rozpočtové příjmy  2018 2018 2019
1111 daň s příjmu fyzických osob ze závislé činnosti      380 000,00 Kč      440 000,00 Kč       440 000,00 Kč
1112 daň s příjmu fyzických osob ze SVČ        10 000,00 Kč        10 000,00 Kč         10 000,00 Kč
1113 daň s příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů        40 000,00 Kč        40 000,00 Kč         40 000,00 Kč
1121 daň s příjmu právnických osob      400 000,00 Kč      400 000,00 Kč       400 000,00 Kč
1211 daň z přidané hodnoty      773 000,00 Kč      950 000,00 Kč       900 000,00 Kč
1340 svoz komunálního odpadu        85 000,00 Kč        85 500,00 Kč         86 000,00 Kč
1341 poplatky ze psů          2 500,00 Kč          2 500,00 Kč           2 500,00 Kč
1381 daň z hazardních her          5 000,00 Kč        10 000,00 Kč         10 000,00 Kč
1361 správní poplatky             200,00 Kč             400,00 Kč              300,00 Kč
1511 daň z nemovitostí      190 000,00 Kč      170 000,00 Kč       170 000,00 Kč
4112 neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu        55 000,00 Kč        61 000,00 Kč         55 000,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery        428 000,00 Kč  
paragraf      
1031 lesní hospodářství - pěstební činnost (prodej dřeva), tř. 2      300 000,00 Kč      300 000,00 Kč       300 000,00 Kč
2310 pitná voda (vodné), tř. 2        77 000,00 Kč        92 000,00 Kč         77 000,00 Kč
2321 kanalizace - odvod a čištění odpadních vod, tř. 2        20 000,00 Kč        20 000,00 Kč         20 000,00 Kč
3613 příjmy z pronájmu nemovitostí, tř. 2             200,00 Kč             200,00 Kč              200,00 Kč
3725 využívání a zneškodňování komunálního odpadu, tř. 2        10 100,00 Kč        13 000,00 Kč         15 000,00 Kč
6310 obecné příjmy, tř. 2        15 000,00 Kč        15 000,00 Kč         15 000,00 Kč
celkem rozpočtové příjmy    2 363 000,00 Kč   3 037 600,00 Kč    2 541 000,00 Kč
       
Rozpočtové výdaje       
1031 lesní hospodaření - pěstební činnost, tř. 5      180 000,00 Kč      210 000,00 Kč       200 000,00 Kč
2212 silnice - údržba, tř. 5      220 000,00 Kč      500 000,00 Kč         70 000,00 Kč
2310 pitná voda - vodovod (rozbor vody, oprava, údržba), tř. 5        80 000,00 Kč        90 000,00 Kč         90 000,00 Kč
2321 odvádění a čištění odpadních vod, tř. 5        20 000,00 Kč        10 000,00 Kč         15 000,00 Kč
2321 odvádění a čištění odpadních vod – investiční výstavba, tř. 6      200 000,00 Kč      200 000,00 Kč       700 000,00 Kč
2341 vodní díla v zemědělské krajině-investiční výstavba, tř. 6      200 000,00 Kč        70 000,00 Kč       188 900,00 Kč
3319 kulturní záležitosti (kronika , tisk), tř. 5        10 000,00 Kč          5 000,00 Kč         10 000,00 Kč
3326 oprava kapličky, tř. 5      100 000,00 Kč      236 000,00 Kč  
3392 zájmová činnost v kultuře + KD, tř. 5        50 000,00 Kč      108 000,00 Kč       100 000,00 Kč
3399 sbor pro občanské záležitosti, tř. 5        30 000,00 Kč        30 000,00 Kč         30 000,00 Kč
3419 ostatní tělovýchovná činnost, tř. 5          5 000,00 Kč          5 000,00 Kč           5 000,00 Kč
3613 nebytové hospodářství - prodejna -provoz, tř. 5        50 000,00 Kč        50 000,00 Kč         50 000,00 Kč
3631 veřejné osvětlení, rozhlas (elektrická energie, opravy, údržba), tř. 5        60 000,00 Kč        60 000,00 Kč         60 000,00 Kč
3639 komunální služby – územní rozvoj, tř. 5        20 000,00 Kč        20 000,00 Kč         20 000,00 Kč
3722 sběr a svoz komunálního odpadu, tř. 5      120 000,00 Kč      140 000,00 Kč       150 000,00 Kč
3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, tř. 5        70 000,00 Kč        80 000,00 Kč         70 000,00 Kč
5512 požární ochrana - nákup výzbroje, tř. 5        30 000,00 Kč        10 000,00 Kč         30 000,00 Kč
6112 zastupitelstvo obce, tř. 5      340 000,00 Kč      340 000,00 Kč       340 000,00 Kč
6171 Činnost místní správy, tř. 5       450 000,00 Kč      400 000,00 Kč       400 000,00 Kč
6310 výdaje z finančních operací,tř. 5          8 000,00 Kč          8 000,00 Kč           8 000,00 Kč
6320 pojištění, tř. 5               4 100,00 Kč
celkem rozpočtové výdaje    2 243 000,00 Kč   2 572 000,00 Kč    2 541 000,00 Kč
       
8124 Splátka úvěru v bance      120 000,00 Kč      120 000,00 Kč  
  2 363 000,00 Kč 2 692 000,00 Kč 2 541 000,00 Kč