Navigace

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krtov ze dne 17.3. 2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krtov ze dne 17. 03. 2018

 

Místo konání:             kulturní dům Krtov

Začátek:                      20:00 hodin

Zasedání řídil:                        Josef Topinka

Přítomni:                     Josef Topinka, Petr Škrleta, Dan Valiska, Václav Holakovský, Petr Kukla, Jaroslav Petráš   

Omluven:                    Pavel Voráček,

Zapisovatel:                Josef Topinka

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Petráš, Dan Valiska

  

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů, a proto je ZO usnášeníschopné. Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu, seznámil přítomné s návrhem programu.

 

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Schválení Směrnice k veřejným zakázkám
  3. Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3
  4. Různé

     

    Hlasování o schválení programu zasedání ZO – 6 hlasů pro. Program byl schválen.

     

Bod 2. programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem Směrnice k veřejným zakázkám. Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici k veřejným zakázkám obce Krtov s účinností od 18. 3. 2018.

Výsledky hlasování – 6 hlasů pro.

 

Bod 3. programu

Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3. 

 

Bod 4. programu

Starosta informoval o prořezání stromů na návsi. Úklid větví zařídí SDH Krtov.

Jaroslav Petráš zajistí nabídku na památník padlým 1. světové války.

V jarních měsících proběhne oprava návesní kaple.  

 

 

Zapsal: Petr Kukla

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Petráš, Dan Valiska

 

 

Starosta: Josef Topinka              

 

 

                                                                        

 

 

Usnesení ze zasedání ZO Krtov ze dne 17. 3. 2018

 

ZO Krtov schválilo Směrnici k veřejným zakázkám.

ZO Krtov vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3.

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Petr Kukla                 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Petráš, Dan Valiska

Vyvěšeno: 22. 3. 2018

Datum sejmutí: 21. 4. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět