Navigace

Obsah

Úřední deska


Rozpočty obce Krtov

Rozpočtové opatření

Vyhlášky

Ostatní dokumety

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Komunální volby 2022 - výsledky 25.09.2022
Komunální volby 2022 počet členů zastupitelstva 11.06.2022
Rozhodnutí hejtmana JČK č. 1 /2022 ze dne 28.3.2022 30.03.2022
o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Vyrozumění o podaných rozkladech Kočín - Mírovka 29.03.2022
Zasedání zastupitelstva JČK 31.3. 2022 od 10 hod. 23.03.2022
Zasedání zastupitelstva JČK 31.3. 2022
Nedostatečně indentifikovaní vlastníci nemovitostí 2022 01.03.2022
Finanční úřad 13.12.2021
Zasedání zastupitelstva JČK 20.10 2021 11.10.2021
Zasedání okrskové volební komise 15.9.2021 + pozvánka na školení volby 08.09.2021
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako „V406/407 Kočín – Mírovka 16.07.2021
Mírovka
Územní plán obce Krtov 08.04.2021
územní plán 2021 zadání + návrh
Záměr o prodeji pozemku č. par. 749/1 26.03.2021
prodej pozemku
ČEPS V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV 05.03.2021
Nedostatečně indentifikovaní vlastníci nemovitostí 05.03.2021
Mimořádné opatření KHS - Covid - 19 04.10.2020
Comett Plus sr.o. - autobusová doprava opatření proti šíření koronaviru 17.03.2020
Nařízení města Tábora - zpracování lesní hospodářské osnovy 03.03.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva občanům 25.02.2020
Finanční úřad nová osvobození od daně 2020 20.01.2020
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 - BOBR 22.11.2019
Identifikace vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN 10.09.2019
identifikace vlastníků
DSO Soběslavská Pahorkatina rozpočet 2019 26.11.2018 31.12.2018
V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV 10.10.2017 26.10.2017
Oznámení změny odborného lesního hospodáře 24.03.2014 09.04.2014

Vodovod a čistění odpadních vod

Dotace a příspěvky