Navigace

Obsah

 

 

 

 

jc kraj logo

 Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2021

     Úroky z úvěru ČOV
     Projekt “Úroky z úvěru na ČOV” je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje z programu       Obnovy venkova v roce 2021

     Projekt “Rekonstrukce obecní pergoly” je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje z           programu Obnovy venkova v roce 2021

 

jc kraj logo

 

 

Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2020

 

    Realizované akce:

 

Rozšíření veřejného osvětlení  

akce byla spolufinancována s příspěvkem z Jihočeského kraje z programu Obnovy venkova v roce  2020 .

Jedná se o rozšíření veřejného osvětlení v obci Krtov  dle projektové dokumentace .

Tento projekt a rozšíření veřejného osvětlení přinesla zlepšení kvality prostředí a vzhledu obce.

Celkové náklady tohoto projektu činily  509 602,11  Kč

Výše dotace z POV  Jihočeského kraje  v roce 2020 činila 176 000 Kč

Rozdíl uhradila obec Krtov ze svého rozpočtu .

jc kraj logoÚroky z úvěru na ČOV

akce byla spolufinancována s příspěvkem z Jihočeského kraje z programu Obnovy venkova v roce  2020 .

   Dotace: Úroky z úvěru na ČOV
   termín realizace: 1.1.2020 - 31. 12. 2020
   výše poskytnuté neinvestiční dotace: 44.000,00 Kč
   celkové výdaje akce:  33.845,84 Kč
   hrazeno z dotace : 23.692,- Kč
   hrazeno z vlastních prostředků: 10.153,84 Kč
   výše vratky části dotace: 20.308,00 Kč